Obnovenie továrenských nastavení smartfónu Huawei

Содержание

Pripojenie k smerovaču

Na vytvorenie spojenia s bezdrôtovým smerovačom môžete použiť akékoľvek dostupné Wi-Fi zariadenie vrátane smartfónu, tabletu alebo iného komunikačného zariadenia. Z tohto zariadenia by ste sa mali pripojiť k sieti Wi-Fi smerovača, pre ktorú bude používateľ potrebovať heslo.

V niektorých prípadoch sa možno nebudete môcť pripojiť k bezdrôtovej sieti smerovača. Existuje na to veľa dôvodov – heslo sa stratilo, nie je k dispozícii žiadne zariadenie Wi-Fi, smerovač má problémy s prevádzkou prístupového bodu Wi-Fi atď. V tomto prípade sa môžete k bezdrôtovému smerovaču pripojiť ako ku káblovému komunikačnému zariadeniu – cez sieťový kábel, ale na to budete musieť použiť počítač vybavený sieťovou (ethernetovou) kartou.

Obnovenie nastavení č. 1 – pomocou menu zariadenia

Najjednoduchší spôsob, ako obnoviť nastavenia, je obnoviť ich zo systémovej ponuky. Táto metóda bude fungovať, ak je funkcia tabletu aktívna. Ak sa tablet ani nezapne, táto metóda nebude fungovať.

Pokyny na vykonanie tvrdého resetu budú nasledovné:

 • Vytvorte záložnú kópiu svojich súborov. Ak to chcete urobiť, prejdite na nastavenia, otvorte položku „Systém“, vyberte „Zálohovanie a obnovenie“ a potom kliknite na „Zálohovanie údajov“. Potom postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke tabletu.
 • Teraz môžete vykonať samotné obnovenie továrenských nastavení. Ak to chcete urobiť, musíte na svojom tablete Huawei otvoriť položku „Nastavenia“.
 • Prejdite nadol a nájdite časť „Systém“. Otvor to.
 • V tejto časti sa nachádza položka „Obnoviť a resetovať“ (alebo jednoducho „Obnoviť“);
 • Kliknite na „Obnoviť výrobné nastavenia“ („Obnoviť všetky nastavenia“).
 • Súhlaste s upozornením a kliknite na tlačidlo OK.

Po dokončení krokov sa tablet začne sám reštartovať. Potom sa používateľovi na obrazovke zariadenia zobrazí Google a pozdrav tabletu. Zariadenie sa spustí s továrenskými nastaveniami.

Obnoviť nastavenia č. 2 – cez obnovenie

Ak sa používateľ ocitne v situácii, keď z nejakého dôvodu nie je možné zapnúť tablet, môžete použiť inú metódu úplného obnovenia nastavení alebo tvrdého resetu.

Ak to chcete urobiť, musíte postupovať podľa týchto krokov:

 • Otvorte ponuku obnovenia. Môžete to urobiť súčasným podržaním vypínača na tablete a znížením hlasitosti. Podržanie kláves bude trvať 10 sekúnd. Potom sa otvorí ponuka obnovy.
 • V ponuke musíte vybrať položku „Vymazať údaje/obnoviť výrobné nastavenia“. V ponuke sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel na zvýšenie (zvýšenie) a zníženie (zníženie) hlasitosti. Ak chcete prijať výber, budete musieť stlačiť vypínač.
 • Stlačte tlačidlo napájania zariadenia, čím súhlasíte s vykonanou voľbou.

Po dokončení všetkých vyššie uvedených krokov sa zariadenie začne reštartovať. Tablet sa zapne s už resetovanými nastaveniami.

Obnovenie nastavení č. 3 – pomocou 3 tlačidiel

Tretia metóda je najradikálnejšia z ostatných metód obnovenia továrenských nastavení. Ak chcete vykonať tvrdý reset, používateľ bude musieť vykonať nasledujúce kroky:

 • Súčasne stlačte a podržte vypínač a obe tlačidlá hlasitosti.
 • Počkajte, kým sa na obrazovke tabletu zobrazí logo Huawei.
 • Potom uvoľnite tlačidlo napájania zariadenia, pričom stále držte obe tlačidlá hlasitosti.
 • Potom musíte počkať, kým sa tablet Huawei nezačne reštartovať. Potom môžete uvoľniť tlačidlá hlasitosti.

Toto sú jednoduché spôsoby, ako môžete obnoviť továrenské nastavenia tabletu Huawei. Zdieľať odkaz:

Obnoviť metódy

Existujú dva spôsoby „resetovania“ nastavení – softvér (vzdialený) a hardvér. Prvá zahŕňa prihlásenie do webového rozhrania komunikačného zariadenia a následné použitie príslušnej funkcie. Hardvérová metóda tiež zahŕňa spustenie funkcie resetovania, ale to sa vykonáva stlačením špeciálneho tlačidla umiestneného na tele smerovača.

Majte na pamäti, že vzdialený reset je možné vykonať iba vtedy, ak má používateľ heslo pre webové rozhranie smerovača. Hardvérový reset je zase možné vykonať len vtedy, ak máte fyzický prístup k routeru, t.j. ak sa nachádza v uzamknutej miestnosti, tento spôsob nemožno použiť.

Расскажите нам ваше мнение:

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *