8 riešení: Prečo telefón nevidí SIM kartu

Содержание

Štvrtým dôvodom, prečo smartfón alebo tablet nevidí SIM kartu, je chyba imei

Každý telefón má individuálny IMEI kód ​​- bez neho nie je možné telefonovať.

Skontrolujte, či sa niečo nestalo. Ak to chcete urobiť, vytočte kombináciu: * # 06 # – na zobrazenie. Ak to nie je možné, potom sa bez opravného bodu nezaobídete.

Zlomené spájkovanie kontaktov držiteľa karty

Počas prevádzky smartfónu sa dovnútra dostanú nečistoty a voda, môže dôjsť k mechanickému poškodeniu a následkom toho k uvoľneniu kontaktov držiaka karty. Ak narazíte na tento problém, nevykonávajte opravy sami. Odneste modul gadget do servisného strediska.

SIM karta nefunguje – iba tiesňové volania

Správa „len tiesňové volania“ sa zobrazí, keď:

 • na účte nie je dostatok prostriedkov – doplňte zostatok;
 • ste mimo dosahu siete – zmeňte svoju polohu;
 • „režim offline“ je povolený – vypnite funkciu.

Neplatné imei

Po kontrole IMEI ste si uvedomili, že je opotrebované alebo sa nezhoduje. Ako sa zotaviť? Otvorte servisnú ponuku pomocou kódu (pre všetky operačné systémy):

Univerzálny kód *#3646633# *#*#3646633#*#*
Samsung *#*#8255*#*# *#*#4636*#*#
HTC *#*#3424*#*# *#*#4636*#*#
Sony *#*#7378423*#*#
IPhone *#*#4634*#*#
Huawei *#*#2846579*#*#
Philips, Fly, Alcatel *#*#3646633*#*#
procesor MTK *#*#54298*#*# *#*#3646633*#*#
 • vytočte kombináciu ako číslo a stlačte tlačidlo „zavolať“;
 • prejdite na „Informácie CDS – Informácie o rádiu – Telefón1“;
 • hore pod položkou AT zadajte do poľa EGMR=1,7 „zadajte správne IMEI“ – pre prvú SIM kartu alebo EGMR=1,10 „zadajte správne IMEI“ – pre druhú;
 • stlačte tlačidlo „POSLAŤ NA PRÍKAZ“ a nové nastavenia sa prejavia;
 • reštartujte smartfón.

Môžete to opraviť pomocou aplikácie „Chamelephon“, ak máte práva ROOT. Vždy sa môžete obrátiť na servisné stredisko a problém vyriešiť.

Držiak SIM karty je chybný

Ďalším dôvodom, prečo smartfón nevidí SIM kartu, je deformácia držiaka. SIM karta nezapadá tesne do slotu v telefóne a nie je tam žiadny kontakt. Na SIM kartu položte kúsok pásky alebo položte zložený kúsok papiera. Karta bude tesnejšie priliehať ku kontaktom a problém bude vyriešený. Výsledok sa nedosiahne alebo sa k držiaku nedostanete sami – kontaktujte servisné stredisko.

Slot karty SIM je poškodený

Tento problém sa vyskytuje v dôsledku častých výmen SIM kariet, vniknutia vody, piesku alebo prachu, oxidácie železa, otrasov a pádu zariadenia. Čo robiť? Najprv vyčistite slot v zariadení. Ošetrite alkoholom a skontrolujte, či na ňom nie sú priehlbiny alebo iné chyby. Bol prerušený nejaký kontakt? Časť je zlomená. Neodporúča sa, aby ste zariadenie sami rozoberali, obráťte sa na servis.

Poškodené kontakty SIM karty

Na SIM karte sú kontakty:

 • Vcc – napájanie;
 • Reset – ovládanie;
 • Cloc – frekvencia hodín;
 • Vpp – na zaznamenávanie informácií;
 • I/O – vstup/výstup;
 • Generál („zem“).

Poškodenie akéhokoľvek kontaktu bude mať za následok zlyhanie. Budete musieť požiadať o novú SIM kartu.

Problém s telefónom

Prejdime k druhej skupine, v ktorej problém „SIM nefunguje“ závisí od telefónu. Niektoré dôvody je možné odstrániť sami, iné budú vyžadovať kontaktovanie servisného strediska.

Problém so SIM kartou

Začnime prvým dôvodom, kedy je na vine samotná SIM karta. Nižšie je uvedený popis príčin jednotlivých situácií. Zistite, čo vám vyhovuje, a zistite, ako problém vyriešiť.

SIM karta nie je zaregistrovaná v sieti

Problém môže byť:

 • číslo je zablokované – môžete to zistiť vo svojom Osobnom účte alebo kontaktovaním horúcej linky;
 • vyhorel mikročip – vymeňte SIM kartu od operátora;
 • nevyhľadáva sieť automaticky – spustite manuálne vyhľadávanie;
 • nezodpovedá IMEI – zmeňte číslo sami alebo kontaktujte servisné stredisko;
 • offline režim je povolený – túto možnosť vypnite.

SIM karta sa nebude môcť zaregistrovať v sieti, ak firmvér obsahuje chyby, samotná karta je poškodená alebo sa vyskytnú problémy so zariadením.

Telefón vidí SIM kartu, ale nepripojí sa k sieti

Možné dôvody, keď SIM karta nevidí sieť:

 • porucha zosilňovača signálu, konektora, ovládača, antény, rádiovej cesty;
 • zlyhanie softvéru – vyhľadávanie siete sa nespustí automaticky;
 • komunikačný štandard nezodpovedá – telefón nefunguje na ruských frekvenciách GSM.

V prvom prípade je cesta do servisného strediska nevyhnutná. V druhom prípade musíte spustiť vyhľadávanie siete manuálne a potom zmeniť firmvér zariadenia. Tretia možnosť nastane, keď bol telefón zakúpený v zahraničí, napríklad v čínskom internetovom obchode a nie je schopný pracovať v Rusku – to sa nedá opraviť.

Ako aktivovať SIM kartu, ak nie je sieť? Kontaktujte predajnú kanceláriu operátora alebo zavolajte na technickú podporu z funkčného čísla.

Telefón nerozpoznáva druhú SIM kartu

Keď karta SIM nefunguje v druhom slote, najskôr skontrolujte, či funguje samotná karta. Presuňte ho na iné funkčné zariadenie, ak všetko funguje, problém je v telefóne. Čo môže byť:

 • nesprávna zmena firmvéru – preinštalujte operačný systém z oficiálnej webovej stránky výrobcu alebo obnovte výrobné nastavenia;
 • nesprávne nastavenia – povoľte SIM kartu v správcovi zariadení alebo odošlite SMS na neaktívnu SIM kartu;
 • Chyba IMEI – skontrolujte konzistenciu čísla na obale av programe zariadenia pomocou príkazu #06#.

Nie každý telefón dokáže pracovať s dvomi kartami súčasne, iba top modely. V lacných zariadeniach fungujú SIM karty striedavo.

Platnosť karty vypršala

Neexistuje žiadny regulovaný dátum vypršania platnosti SIM karty ani životnosť. Pre správnu prevádzku sa za normu považuje obdobie siedmich rokov. Životnosť závisí od samotného používateľa: ako často sa SIM karta presúva zo zariadenia do zariadenia – prebieha proces trenia, či s ňou prišla do kontaktu voda alebo iné tekutiny – začína proces oxidácie, aký typ zariadenia bol zapnutý predtým a je teraz zapnutý – rôzne úrovne výkonu miniaplikácií.

Ak SIM karta slúži už dlhší čas a prestala fungovať, vymeňte ju u svojho operátora. Choďte s pasom na oficiálne predajné miesto. Nezabudnite, že služba bude poskytnutá len majiteľovi čísla, prípadne zástupcovi s notárom potvrdeným splnomocnením.

Расскажите нам ваше мнение:

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *